2012-ben újra megalakult a MAE

 

115 év után a szakma újra elhatározásra jutott: szükséges egyesületbe tömörülni...

 

Bővebben...

Jelentkezzen MAE-tagnak!

 

Szívesen várjuk anyagvizsgálattal foglalkozó cégek és egyének csatlakozását!

 

Bővebben...Megalakult a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete

 

Vagy mondhatnánk azt is, hogy újjá alakult! 115 év után a szakma újra elhatározásra jutott: szükséges egyesületbe tömörülni, egyesíteni a törekvéseket a szakma megerősítésére, fejlődésére.

 

Az anyagvizsgálat rohamos fejlődését felismerve 1897. június 16-án – Európában másodikként – megalakult a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete. A történelmi, műszaki háttér, valamint számos érdekesség megtalálható Dr. Tóth László összeállításában, amely a megalakulás 100. évfordulójára készült.
Az Egyesület a II. Világháború utolsó évében megszűnt.
A Gépipari Tudományos Egyesület megalakulása (1949) után az anyagvizsgálati tevékenység a Technológiai Szakosztály keretében folyt, majd 1957-ben megalakult az Anyagvizsgáló Szakosztály. Egy termékeny periódust követően a Szakosztály tevékenysége már nem elégíti ki napjaink követelményeit.
1997-ben megalakult a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség (MAROVISZ). Bár a roncsolásmentes vizsgálatok is része az anyagvizsgálatnak, a külön állást indokolja a speciális képesítés megszerzése és annak képzési, vizsgáztatási követelményei (EN 473 szabvány).
Az akkreditált laboratóriumok száma, internetes források, statisztikák, az Anyagvizsgálók Lapjának olvasottsága és becslések alapján hazánkban 1000 – 1500 főre tehető a főállásban, vagy legalább munkaidejük jelentős részében anyagvizsgálattal foglalkozók száma. (Ebbe nem értendő bele az élő anyagokkal foglalkozók). Könnyen belátható, hogy ez a szakma éves szinten sok milliárd forintos forgalommal járul hozzá a nemzetgazdasághoz. Ugyanakkor ez a szakma nagyon széttagolt, egy-egy centrumban (laboratóriumban) esetenként csak néhány fő dolgozik.
Az anyagvizsgálat rendkívül fontos szerepet játszik mind a fejlesztésekben, mind pedig a minőségbiztosításban. Ennek ellenére a szakmában dolgozók általában hátrányban vannak a hasonló képzettségű, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező egyéb területen dolgozó munkatársaikkal szemben. A jelenlegi oktatási rendszer sem kezeli kellő hangsúllyal az anyagvizsgálatot.
A jelenlegi helyzet megváltoztatása indokolja egy hazai civil szervezet létrehozását a felsorolt problémák megoldásának elősegítése érdekében.
A MAE újra alakításának gondolatát Dr. Tóth László vetette fel a 100. évfordulón, de akkor az alakuló MAROVISZ és még működő Anyagvizsgáló Szakosztály mellett nem látszott célszerűnek még egy további szervezet létrehozása. Az eltelt idő viszont igazolta a gondolat létjogosultságát.
A közelmúltban került ismét a MAE újraalapításának gondolata a középpontba, a 115. évforduló évében. Az előzetes tájékozódás alapján az eddig megkérdezett 52 szakember közül 49 igent mondott és alapító tagja kíván lenni az újra alakuló MAE-nek. Természetesen a csapatépítő tevékenység tovább folytatódik.

Az Egyesület célja (részlet az Alapszabályból)

Az Egyesület létrehozatalának az a célja, hogy tagjai szakmai és érdekképviseleti tevékenységét összefogja a következő területeken:

 • Az 1897-ben alapított és a II. Világháború végén megszűnt Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének hagyomány ápolása
 • érdekegyeztetés, érdekvédelem,
 • szakmai információs tevékenység,
 • szakmai közreműködés szabványosításban,
 • szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, a szakmai kultúra javítása,
 • a vizsgálószemélyzet képzésének és tanúsításának magasabb szakmai színvonala érdekében kifejtett tevékenység,
 • szakmai képviselet nemzetközi szakmai szervezetekben.

 

Az Egyesület, a fenti céljai elérése érdekében

 • összegyűjti és összehangolja tagjai véleményét, a tagságot érintő szakmai és egyéb kérdésekben,
 • közvetíti a tagság megfogalmazott és összehangolt véleményét a döntéshozóknak,
 • dolgozik az anyagvizsgálók kedvezőbb szakmai, jogi és gazdasági környezetének, jogi szabályozásának megteremtése, valamint a speciális szakmai igények érvényre juttatása érdekében,
 • segítséget nyújt a tagoknál folyó szakmai munka fejlesztéséhez a nemzetközi tapasztalatok, az új eredmények elterjesztésében, átvételében,
 • jártassági vizsgálatokat szervez,
 • szakmai konferenciákat, bemutatókat és tanfolyamokat szervez, írott szakanyagokat ad ki
 • képviseli az anyagvizsgálók érdekeit a hazai és külföldi társszervezeteknél.

Az Alakuló Ülésre 2012. március 26-án 15 órakor az MTA kutatóház VIII. emeleti tárgyalójában ( 1112 Budapest, Budaörsi út 45. ) került sor 26 fő jelenlétében. Az összejövetel célja elsődlegesen a megalakuláshoz szükséges dokumentumok aláírása, valamint a közeljövőben megteendő lépések megbeszélése volt. Az Alakuló Ülés jegyzőkönyve a honlapon megtalálható.
Időközben az szükséges dokumentumok (Alapszabály, székhelyigazolás, Alapító Ülés jegyzőkönyve, stb.) beadásra került a Törvényszékre 2012.04.11-i dátummal (nyilvántartásba vételi kérelem).
Előreláthatólag az első Taggyűlés időpontjáig (2012.06.06) az Egyesület jogerős nyilvántartásba vétellel, adószámmal és számlaszámmal fog rendelkezni.
2012. június 6-án délután – a 6. AGY konferencia „0” napján – lesz az első ünnepélyes –TAGGYŰLÉS.

Budapest, 2012.04.20.

 

Dr. Gillemot László
Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének elnöke