2012-ben újra megalakult a MAE

 

115 év után a szakma újra elhatározásra jutott: szükséges egyesületbe tömörülni...

 

Bővebben...

Jelentkezzen MAE-tagnak!

 

Szívesen várjuk anyagvizsgálattal foglalkozó cégek és egyének csatlakozását!

 

Bővebben...E R E D M É N Y H I R D E T É S !

2023 május 24-i éves rendes közgyűlésünk 1. napirendi pontjaként megtörtént Egyesületünk Szakdolgozat és Diplomamunka pályázatának eredményhirdetése.

Olyan mérnökök pályaműveit vártuk, akik diplomamunkája vagy szakdolgozata meghatározó módon érinti a mechanikai anyagvizsgálatok vagy/és az anyagszerkezeti vizsgálatok szakterületét.

A pályázók mindegyikéről elmondható, hogy munkájuk igazán nagyszerű példája az igényes anyagvizsgáló mérnöki munkának. Mindannyiuknak köszönjük a részvételt!

 

Szakdolgozat (BSc) kategóriában

1 . díjat nyert CSAPÓ MAJA |Üvegszál-töredezés hatása a reciklált PA6 tulajdonságaira 100.000 Ft

2 . díjat nyert BARANYI TAMÁS | Motorház anyagtulajdonságainak vizsgálata gravitációs öntéskor | 75.000 Ft

 

Diplomamunka (MSc) kategóriában

1 . díjat nyert MARTON GERGŐ ZSOLT | A technológiai paraméterek hatása predregből autoklávban gyártott kompozit lemezek szerkezetére és tulajdonságaira | 100.000 Ft

2. díjat nyert KISS BÁLINT | Hegedési zónák meghatározása ömledékrétegezésen alapuló 3D nyomtatással készült szerkezetekben | 75.000 Ft

3. díjat nyert KISS LÁSZLÓ | Szimulációs módszertan kidolgozása LMD eljárással készített termék fejlesztési folyamatának támogatásához | 50.000 Ft                  

Gratulálunk nyerteseinknek!

Kívánunk nekik sok sikert szakmai pályályukhoz és várjuk előadásaikat 2024-es AGY konferenciánkra!

Hír létrehozva: 2023. május 24.

Elhunyt Dr. Fehér András | 1944.02.16 – 2023.05.08.

Fájó szívvel búcsúzunk tagtársunktól, tiszteletbeli tagunktól és Szakmai Etikai Bizottságunk aktív tagjától.

Dr.Fehér András okl. kohómérnök, hőkezelő szakmérnök, kiváló tanár és nagyszerű kollága volt. Óriási szakmai tudását szívesen adta át hallgatóinak, őrizte és ápolta Selmeczi diák hagyományokat.

 Dunaújvárosi Hírportál oldalán olvashatjuk életútjának részletes leírását az OMBKE dunaújvárosi csoportjának jóvoltából! Álljon itt pár részlet ebből:

“… Munkásságából 26 év évet töltött a Dunaújvárosi Főiskolán, ahol 20 éven keresztül az anyagszerkezettan, a fémtan, az anyagvizsgálat és a hőkezelés tárgyakat oktatta a kohász- és gépészhallgatóknak…..

A Nehézipai Műszaki Egyetem által adományozott műszaki egyetemi doktori oklevelet 1983-ban nyerte el a „Termomechanikai kezelések hatása az Unikor acélok mechanikai tulajdonságaira” című értekezésével….

…Nevéhez fűzödik a Dunaferrnél a szabványos ejtősúlyos ütővizsgálat (DWTT) kiépítése, és üzemszerű alkalmazása, vagy a „szuper” mélyhűtő készülék megalkotása is!

…bucakemencét építve kohósítási kísérleteket végzett azt kutatva, miként sikerülhetett az avar- és honfoglaláskori őseinknek ércekből faszénnel kovácsolható vasat előállítaniuk!

… Munkája iránti lelkesedése több fiatalra is átragadt, többen közülük már egyetemi oktatókká lettek. András úgy járt ezzel a kezdeményezésével, mint az egyszeri mester, akit a tanítványai már lehagytak, és járják a maguk útját. Ez a kezdeményezés már nyaranta rendszeresen tartott hagyományőrző, vasbucakészítő táborokká szélesedett, amelyet Somogyfajszon szerveznek, és amely szépen beilleszti az egykori, híres magyar vaskultúra jeles helyeinek sorába.”

Emlékét mi is megőrizzük

Hír létrehozva: 2023. május 24.

MAE KÖZGYŰLÉS | 2023 május 24. | 13:45

Tisztelt MAE-tagok!

Szeretettel várjuk Önöket 2023 május 24-én (szerdán) 13:45 órakor 

a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete éves rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helyszíne: 1116 Budapest, Kondorfa utca 1., 214. tárgyaló

– Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. –

A határozatképesség elérése érdekében, kérünk minden tagot, hogy vegyen részt a Közgyűlésen, illetve akadályoztatása esetén képviseltesse magát! A képviseleti megbízás e-mailben is elküdhető, a titkarsag@mae2012.hu e-mail címre.

Űrlapja az alábbi linkről letölthető: Képviseleti meghatalmazás MINTA

A távjelenléthez szükséges belépési cím igényét is a MAE titkárságon kell előzetesen jeleznie!

 Napirendi pontok

A 2022. évi Szakdolgozat- és Diplomamunka-pályázat eredményhirdetése, díjátadás!

Az elnökség beszámolója az egyesület 2022. évi munkatervének teljesüléséről.

Az elnökség beszámolója a 2022. évi költségvetés teljesüléséről: eredménylevezetés, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, mérleg.

A Számvizsgáló Bizottság beszámolója a 2022. évi költségvetésről.

A Szakmai Etikai Bizottság beszámolója a 2022. évi munkájáról.

Az elnökség beszámolója a 2023. évi költségvetés tervezetéről.

Az elnökség beszámolója az egyesület 2023. évi munkaterv tervezetéről.

A 2023. évi tagdíjak megállapítása.

Egyebek

Amennyiben a Közgyűlés 13:45 órakor nem határozatképes, a megismételt Közgyűlést 2023  május 24-én (szerdán) 14:00-kor tartjuk meg, ugyanott.

A beszámolók rövid, írásos változatát a Közgyűlés előtt elektronikus formában megküldjük minden kedves MAE tagnak.

Üdvözlettel

Dr. Biró Gyöngyvér
a MAE elnöke

Kérjük jelezze felénk, ha nem találta meg meghívónkat postaládájában, hogy egyeztethessük kapcsolati adatait – titkarsag@mae2012.hu 

Hír létrehozva: 2023. április 18.

Anyagvizsgálók Lapja | 2023/I.

‘Anyagvizsgálat a minőség szolgálatában!’ – megjelent az Anyagvizsgálók Lapja legújabb száma, melynek Egyesületünk a fő támogatója, ezért olvashatják benne a MAE célkitűzéseit és tagtoborzóját is.

A teljes lapot letölthetik ingyenesen: https://avilap.hu/  de itt mellékelünk pár cikket külön is:

Nagy örömünkre ebben a lapszámban publikált tavalyi Diploma- és Szakdolgozat pályázatunk egyik győztese Fülöp Fruzsina, aki az ‘Anyag és anyagszerkezet rovatba’ írt szerzőtársával a  TiBN és különböző DLC fedőréteges bevonatrendszerek tribológiai teljesítőképességéről

A lap állandó sorozatában, a MAE elnököket bemutató portrésorozatban Tóth László most Czekelius Aurélra (1910-1914) emlékezik 

De olvashatunk egy beszélgetést Geréb Jánossal, vagy könyvbemutatót is Neumann Jánosról, érdekes beszámolót egy Japán autóipari történeti kiállításról, vagy pl. a Workshop a fő szerkezeti elemek integritásának értékeléséről a leszerelt Bohunice V1 atomerőmű bevonásával …. igazából nehéz bármit is külön kiemelni. Érdemes az egész lapot elolvasni! : )

Elnökhelyettesünk Dobránszky János a korábbi lapszámokban bemutatott FKI és VASKUT történetéhez fűz észrevételeket illetve érdekes kiegészítéseket.

Jó olvasást és Keresztrejtvényfejtést kívánunk, ahol most a helyes megfejtést beküldők között tagunk, a GRIMAS Kereskedelmi Kft által felajánlott ajándék kerül kisorsolásra!

#anyagvizsgaloklapja

Hír létrehozva: 2023. március 27.

Anyagvizsgálók Lapja | 2022/IV

Megjelent az Anyagvizsgálók Lapja legújabb száma! Ingyenesen olvashatjuk online: https://avilap.hu/

Ennek a lapszámnak a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Noprofit Kft. a fő támogatója – és így számos MAE tag írását tartalmazza! A Bay szakmai cikkei mellett bemutatja az anyagvizsgálathoz kötődő hazai és nemzetközi projektjeit is, és még sok más….:

Jó olvasást ésKeresztrejtvényfejtést kívánunk mindenkinek!

Hír létrehozva: 2023. február 1.

ONLINE TUDOMÁNYOS KÖZMUNKATÉR A MAGYAR SZAKNYELV ÁPOLÁSÁÉRT

Egyesületünk munkatervében szerepel, hogy kialakítunk egy, az interneten könnyen elérhető munkafelületet, úgynevezett on-line fórumot, amely lehetőséget ad a közös – ámde kíméletesen körülmények közepette végezhető – szakmai munkára.

Ennek a közös munkának az alapvető célja az anyagvizsgálat magyar szaknyelvének és más szakterületek magyar szaknyelvének ápolása.

A munka közösen vagy egyénileg is végezhető, bármikor elkezdhető és bármikor félbehagyható, és az egyesületi tagokon kívül más szakmák szakemberei is bekapcsolódhatnak.

Az onlájn fórumot (egyelőre) „tudományos közmunkatérnek” neveztük el, a helyet számára tagtársunk, a BME ATT metallográfiai laboratóriuma biztosította.

Az egyesület elnöksége határozatot hozott arról, hogy elindítja az on-line fórumokat. Ennek alapján meghívom önt is erre a közös munkára, melynek részleteit a munkafelületen olvasható leírás megadja. Kérem továbbá, hogy ezt a felhívást ossza meg azokkal a munkatársaival, akik vélhetően érdeklődnek valamennyire a szakmáink szaknyelvi kihívásai iránt.

Az on-line, tudományos közmunkatér szakágai a következők:
mcs-1 — Additív gyártás
mcs-2 — Anyagkárosodási szakkifejezések
mcs-3 — Hegesztési és egyéb kötési eljárások
mcs-4 — Hőkezelés – alapvető szakkifejezések
mcs-5 — Korrózió – alapvető szakkifejezések
mcs-6 — Lézeres megmunkálások
mcs-7 — Mechanikai anyagvizsgálati szabványok magyar nyelvű címe
mcs-8 — Mikroszerkezeti és felületanalitikai vizsgálatok szakkifejezései
mcs-9 — Roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások elnevezése
mcs-10 — Szakítóvizsgálat – alapvető szakkifejezések
mcs-11 — Tribológia – alapvető szakkifejezések

A belépéshez elegendő az alábbi címre kattintani:

A MAE on-line, tudományos közmunkatere

Várjuk ötleteiket, hozzászólásaikat, véleményüket!

MAE Elnöksége

 

Hír létrehozva: 2023. január 17.

ÚJRA VÁRJUK PÁLYÁZATAIKAT! – diplomamunka/szakdolgozat mechanikai anyagvizsgálatok vagy/és az anyagszerkezeti vizsgálatok szakterületen

A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete (MAE) pályázatot hirdet olyan mérnökök számára,
akik diplomamunkájukat vagy szakdolgozatukat a 2021–2022-es tanévben védték (védik) meg,
és az elvégzett munkájuk témája meghatározó módon érinti a mechanikai anyagvizsgálatok vagy/és az anyagszerkezeti vizsgálatok szakterületét.

A pályázat célja, hogy elismerje az anyagvizsgálatok területén végzett, színvonalas hallgatói munkát, és lehetőséget biztosítson a nyerteseknek arra, hogy eredményeiket a széles szakmai nyilvánossággal is megismertethessék.
A pályázatra benyújtott diplomamunkák és szakdolgozatok közül az elnökség által végzett értékelési eljárás után 1., 2. és 3. díjat adunk ki mindkét kategóriában  (BSc illetve MSc).

A pályázati felhívás letölthető formában megtalálható itt: MAE-pályázat – 2022 – felhívás

MAE

Hír létrehozva: 2022. november 2.

Anyagvizsgálók Lapja 2022/II | a MAE támogatásával!

A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete támogatásával jelent meg az Anyagvizsgálók Lapja legújabb lapszáma,
melyben a hidrogénhez kötődő szakmai cikkek mellett sok másról is olvashatnak:
portrék, könyvismertető, VASKUT történetének folytatása, ESIS szervezet bemutatása.

Letölthetik a lapot egyben –  AVILAP 2022/II 
vagy akár külön-külön, csak az érdekesnek tartott cikkeket – AVILAP publication

Ajánljuk figyelmükbe tagjaink tollából született írásokat, melyekre itt is rákattinthatnak:

Az AVILAP oldalán olvashatunk még “A Dunaújvárosi Kompetencia Központ és az újonnan alakult „Paks II” munkabizottság; terveiről és céljairól”, vagy a Balatoni Ankét résztvevőinek látogatásáról Répcelakon, és még sok sok más!

Ha a strandon szeretnék megfejteni az újságban lévő keresztrejtvényt, akkor egyszerűen megrendelheti nyomtatott formában is csak ezt, vagy a negyedévente megjelenő szakmai folyóirat minden számát a marovisz@marovisz.hu e-mail címen.

Mindenkinek jó olvasást kívánunk!

Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete

MAE

Hír létrehozva: 2022. augusztus 2.

KÖZGYŰLÉS | 2022.05.31.

Tisztelt MAE Tagok,

köszönjük azoknak akiknek lehetőségük volt rá és eljöttek, vagy online becsatlakoztak 2022 május 31-én Egyesületünk éves rendes közgyűlésén, és velünk ünnepelték, hogy újraalakult szakmai közösségünk 10 éves lett!

Azok akik nem kapták meg előzetesen meghívónkat ill. az éves beszámoló anyagait kérjük írjanak nekünk: titkarsag@mae2012.hu, hogy egyeztethessük nálunk tárolt adataikat!

A közgyűlések jegyzőkönyvét itt weboldalunkon is elolvashatják az IRATOK – Jegyzőkönyvek fül alatt

Reméljük hamarosan újra személyesen köszönthetjük egymást, valamely szakmai rendezvényen,

Várjuk jelentkezésüket,

Üdvözlettel

a MAE Elnöksége

Hír létrehozva: 2022. május 10.

MEGHÍVÓ – Magyar Hegesztési Egyesület, XXXI. nemzetközi hegesztési konferencia – 2022.05.19-21.!

Tisztelt Partnerünk!

A Magyar Hegesztési Egyesület a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesüléssel, a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetséggel, a Magyar Acélszerkezeti Szövetséggel, a Neumann János Egyetemmel együttműködésben − rendezi meg a XXXI. Nemzetközi Hegesztési Konferenciát, amelynek központi témája:

a kötés-, a termikus és vízsugaras vágás-technológiák korszerű anyagai és eljárásai az IPAR 4.0 tükrében

Amennyiben a felhívás felkeltette érdeklődését, a részletes program elérhető itt: https://maheg.hu/

Sikeres konferenciát kívánunk!

Hír létrehozva: 2022. január 5.